aanvraag-bereikbaarheid en gratis-accommodatie/

Het bestuur van het centrum gaat de komende tijd meer aandacht besteden aan het inhoudelijke gedachtegoed van Don Bosco.

Don Bosco was een priester die zich in het Italiaanse Turijn van de 19e eeuw – toen een opkomende industriestad – heeft ingezet voor onder andere straatkinderen en jongeren in gevangenissen. Hij vertrouwde op het goede in elke jongere en in zijn / haar mogelijkheden om een eigen toekomst op te bouwen. Zijn aanpak had succes en ging uit van vrijheid, zingeving, verbondenheid en verantwoordelijkheid.

Iedereen die een activiteit wil organiseren voor met name kwetsbare jongeren, nodigen we van harte uit om gebruik te maken van de gratis accommodatie. In de bijlage is een aanvraagformulier bijgevoegd. In eerste instantie gaat het om een midweek en een weekend. Bij gebleken succes zal dit worden uitgebreid.

Waar denken we aan? Bijvoorbeeld:

  1. 1. Een taalweekend voor allochtone jongeren.
  1. 2. Het voeren van een interreligieuze dialoog met jongeren uit verschillende religies.
  1. 3. Empowerment van kwetsbare jongeren (bijvoorbeeld brus kinderen, tienermoeders, kinderen van bijstandsmoeders).
  1. 4. Ontspanningsweekend voor kinderen met bijvoorbeeld ADHD
  1. 5. Overige kernwoorden: spiritualiteit / zingeving / uitdiepen van een thema / meditatie / stilte

U kunt het formulier hier downloaen en deze dan insturen naar info@asseldonboscocentrum.nl

Ons adres:

Pomphulweg 106
7346 AN Hoog Soeren
Tel: 06 – 83 56 55 17     b.g.g. 06 – 12402184
email: info@asseldonboscocentrum.nl

Als u zich inschrijf gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

 • De activiteit is kostenneutraal (en dus niet op winst gericht).
 • U gaat akkoord met vermelding van het project op onze website www.asseldonboscocentrum.nl.
 • Wij kunnen u benaderen indien een toelichting gewenst is.
 • Het bestuur stelt alleen de accommodatie gratis ter beschikking. Alle overige kosten zijn voor uw eigen rekening.
 •  De algemene verhuurvoorwaarden zijn hier eveneens van toepassing.