Disclaimer

Assel Don Bosco Centrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen of vertraging in het vertrekken van informatie.

Kennelijke typefouten binden Assel Don Bosco Centrum niet.

Prijswijzigingen voorbehouden; de op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend.