Filosofie

De Italiaanse priester Don Bosco (1815-1888) trok zich het lot aan van achtergestelde jongeren. Hij wilde hun situatie verbeteren door opleiding, vorming en scholing. In 1859 richtte hij hiervoor een religieuze congregatie op. Wereldwijd zijn er nu zo’n 16.000 ‘Salesianen van Don Bosco’ die zich op allerlei manieren inzetten voor jongeren. In de loop der tijd is rond de Salesianen een brede beweging ontstaan van niet-religieuzen die als vrijwilliger of beroepskracht actief zijn.

Assel Don Bosco Centrum is aangesloten bij Don Bosco Werken Nederland, Assel Don Bosco Centrum laat zich ook bij haar activiteiten inspireren door het Emmausverhaal zoals Lucas heeft opgetekend (lucas 24, 13-35). In de beelden, die voor de villa staan, heeft Omer Gielet getracht het verhaal in hout gestalte te geven. Hij heeft deze beelden gemaakt in opdracht van veel jongeren die zich met Assel  verbonden voelden.

Het verhaal van het eerste beeld

Twee jonge mensen op weg naar Emmaus. Teleurgesteld en ontgoocheld, leeg. De fut is er uit. Je ziet het aan de houding van de twee figuren: idealen zijn onderuit gehaald, dromen zijn niet uitgekomen. Ze vluchten weg van Jeruzalem naar Emmaus. Met de dood van Jezus lijkt het verdere leven zinloos. Tegen het gebod van Jezus in wachten ze niet in Jeruzalem op de H. Geest. Ze trekken weg. Veel jongeren in onze tijd kennen die ervaring. Ze zijn getekend door lijden, verdriet of tegenslag. De toekomst lijkt somber en zwaar. Ze zouden willen vluchten, maar waar naar toe? En is vluchten wel een oplossing?

Een luisterende figuur, let op het grote oor

Het is de mens in het Emmausverhaal die met de jongeren meeloopt en wil luisteren naar hun verhalen, naar hun verwachtingen en naar hun teleurstellingen. En als hij zijn eigen verhaal gaat vertellen, voelen ze zich warm van binnen en begrepen. In het tweede beeld zit tevens het verhaal van de dochter van Jaïrus. Door iedereen doodverklaard maar door Jezus tot leven teruggeroepen. Het brood dat het kind in de handen heeft doet denken aan de jongen met de vijf broden en de twee vissen. Hij is bereid te delen omdat anderen tekort komen. Te snel verklaren wij, volwassenen, de kinderen dood of we denken dat hun geloof en hun inzet te klein zijn. Maar Jezus gelooft in de jeugd. Het gaat er niet om of je grootse dingen doet maar of je in staat bent om met anderen te delen en jongeren zijn daartoe in staat.

Jongeren trekken zich aan elkaar op, steunen elkaar

Ze kijken naar het eerste beeld en herinneren zich hoe ze vroeger waren. En tussen hen in staat iemand die bereid was enkele stappen met hen te zetten, met “jongeren op weg” te gaan. Ze zien het brood dat hij voor hen gebroken heeft. Dat brood geeft hen de kracht weer op weg te gaan. Vanuit Assel moet je weer terug naar je eigen plek om te werken aan jezelf en aan een betere wereld.Je kunt Jeruzalem niet ontvluchten. Maar je bent niet meer alleen, je hebt bondgenoten gevonden. Samen ben je sterk. Er drijft hout in de Schelde. Eeuwen geleden gekapt in tropische wouden. Het lijkt waardeloos tot er een kunstenaar voorbij komt. Hij ziet er iets in. Hij maakt er beelden van. Een wonder gebeurt. Wat dood leek en niet meer nodigt, begint een nieuw leven met dit verhaal.