Privacybeleid

Privacy beleid Assel Don Bosco Centrum (mei 2018)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Ook voor Assel Don Bosco Centrum is dit een verplichting.

Onder de AVG krijgen betrokkenen (de mensen van wie wij persoonsgegevens verwerken) meer en verbeterde privacy rechten. Wij, Assel Don Bosco Centrum zorgen er daarom voor dat u uw privacy rechten goed gewaarborgd zijn.

Wij moeten aan u uitleggen:

* Waarvoor wij uw gegevens gebruiken.
* Waarom  dat belangrijk is voor u als gebruiker of als deelnemer.
* Hoe lang wij de gegevens bewaren.
* U hebt rechten

Uw rechten zijn:

+ Het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens
+ Het recht om toestemming te kunnen beperken, én weer in te trekken.
+ Het recht op dataportaliteit. Hiermee moeten betrokkenen hun gegevens kunnen krijgen en        kunnen doorgeven aan een andere organisatie.
+ Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de AP is verplicht deze klachten in behandeling te nemen.

 

Bij inschrijving van een aanvraag of deelname aan een activiteit vragen wij u:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Assel Don Bosco Centrum verwerkt deze persoonsgegevens met het doel u een nota te kunnen overhandigen of opsturen voor de betaling van uw verblijf, en/of een nota voor geleverde diensten.

Deze gegevens worden verwerkt in een factureringsysteem dat op een lokale PC draait.

Mededelingen over activiteiten worden u per persoonlijke email of WhatsApp gestuurd.
De WhatsAppgroep is niet openbaar, maar alleen toegankelijk voor deelnemers aan die groep.

De gegevens van personen die deelnemen aan door derden georganiseerde activiteiten en gebruik maken van overnachting in Assel Don Bosco Centrum worden niet bewaard.

Uw gegevens worden NIET gedeeld met andere partijen.

Uw gegevens blijven in de boekhouding zolang Assel Don Bosco Centrum deze beschikbaar moet  houden voor de Belastingdienst. Dit is 7 jaar. Hierna wordt de boekhouding vernietigd.

Bij overnachting moet een zogenaamde “slaaplijst” worden ingeleverd. Dit is op voorschrift van de brandweer. Deze lijst moet blijven bestaan, zolang de groep in onze accommodatie  verblijft. Na de opstelling van de nota wordt de lijst vernietigd.

Volgens de AVG moet u Assel Don Bosco Centrum toestemming geven om deze gegevens te mogen gebruiken, en moet u toestemming geven voor het verzenden van email en WhatsApp berichten.
Assel Don Bosco Centrum moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming heeft gegeven.

Toegang tot de gegevens hebben de penningmeester en coördinator van Assel Don Bosco Center.

De website www.asseldonboscocentrum.nl  is beveiligd.